Rekenvlinder

Algemene toelichting

Deze toelichting geeft informatie over wat Rekenvlinder is en op welke doelgroep Rekenvlinder zich richt. Ook komen organisatorische punten aan bod, zoals ‘Hoe gebruik ik Rekenvlinder in het rekenonderwijs?’ en ‘Hoe werken de kinderen ermee?’.

Toelichting 'Werken met ...'

De toelichtingen hieronder geven per thema informatie over doelen en inhouden én tips voor het type vragen dat u kunt stellen om het denkproces bij de leerlingen te stimuleren en/ of te ondersteunen.

Wanneer zet u welk rekenboekje in?

De rekenboeken van Rekenvlinder kunt u inzetten als extra oefenmateriaal naast de rekenmethode waar uw school mee werkt. Ook kunt u Rekenvlinder opnemen in uw groeps- en handelingsplannen op basis van de CITO-LOVS analyse. Kies hieronder de rekenmethode waar u mee werkt en u ziet in welke periode uw leerlingen het meeste rendement zullen halen uit het oefenen met de rekenboeken van Rekenvlinder.

Deel met anderen

Download voorkennisopdrachten

Op basis van de resultaten van deze voorkennisopdrachten kunt u de behoeftes van uw leerling(en) vaststellen en bepalen met welk werkboek u de leerling(en) op maat bedient.