• Home
  • Nieuws
  • Tips voor het vergroten van ouderbetrokkenheid

Tips voor het vergroten van ouderbetrokkenheid

In het Zwijsen Schooljournaal van deze maand vroegen wij leerkrachten naar hun tips om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Onder de inzendingen mochten we 5 boeken van Noëlle Pameijer verloten ‘Samen sterk: ouders & school’. De tips van de winnaars vind je hieronder. De boeken komen jullie kant op!

Sahure Seymen, intern begeleider

Stel een adviezenboekje per leerjaar op voor de ouders. Dit adviezenboekje bevat onder andere tips voor ouders om de taal-, reken- en leesontwikkeling van hun kind in de thuisomgeving te stimuleren.

Meike Walravens, coördinator speciale leerlingbegeleiding

Maandelijks op een ander tijdstip en dag - maar altijd onder schooltijd en rondom het halen en brengen van de kinderen - organiseren we een vrije inloop voor ouders. Met kofie, thee en iets lekkers erbij. Bedoeld om elkaar te ontmoeten en een onderwerp te bespreken. De onderwerpen inventariseren we samen met de ouders. Zo weten we wat er leeft! Zo nodig vragen we een expert over het te bespreken onderwerp om aan te sluiten bij deze inloop. We hebben het bijvoorbeeld gehad over geschikte oefenstof via apps en websites, voorlezen, een presentatie maken, huiswerk begeleiden, pubertijd, social media en pesten. Maximaal de helft van dit ontmoetmoment is informatief, de rest van de tijd is er tijd voor ontmoeting, verder praten in kleinere setting, vragen stellen en beantwoorden. Zeer gewaardeerd (en goed bezocht :-)) door ouders en door het team!

Karen Weijermans, directeur

Startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Ouders maken kennis met de nieuwe leerkracht, kunnen aangeven waar hun kind goed in is, wat ze verwachten van school en de leerkracht en ook de leerkracht kan zijn verwachtingen naar ouders vertellen. Zowel de leerkracht als de ouder kunnen hier later op terugkomen.

Karin Bink, leerkracht

Ik ga bij iedere nieuwe kleuter in mijn klas op huisbezoek. Dit wordt erg gewaardeerd door ouders. Voor mij heeft het veel waarde omdat je veel te weten komt over de thuissituatie. Het gesprek is veel meer ontspannen dan een tien-minutengesprek. Nadeel is wel dat het veel tijd kost.

Kitty Koolen, leerkracht

Ik mail ouders niet alleen om ze uit te nodigen voor een gesprek, maar stuur met regelmaat een compliment wanneer er thuis goed geoefend wordt met lezen. Het motto van onze school is ‘samen scholen, oftewel school en ouders stemmen met elkaar af welk kind op welke manier het beste geholpen kan worden.’

Deel met anderen

 Samen sterk: ouders & school - Noëlle Pameijer

Samen sterk: ouders & school - Noëlle Pameijer