Teleblikfilmpjes met een kijkopdracht voor groep 6

Thema 2 'Grieken en Romeinen',

Les 5: Hoe hielden de Romeinen hun badhuis warm?

Kijk op Teleblik naar: 'Het systeem van vloerverwarming'
Maak een tekening van een Romeins badhuis. Laat zien hoe de centrale verwarming van de Romeinen werkte. Bespreek de tekeningen.

Thema 5 'Kloosters en kathedralen'

Les 4: Kloosters in de Middeleeuwen werden voor van alles gebruikt. Er werd niet alleen gebeden.

Kijk op Teleblik naar: 'Veel mensen waren welkom in het klooster'.
Bespreek in je groepje de vraag welke mensen welkom waren in het klooster en hoe ze werden geholpen.

Thema 6 'De riddertijd'

Les 3: Een kasteel werd niet gebouwd om mooi in te wonen. Een kasteel was bedoeld om veilig te zijn als je werd aangevallen.

Kijk op Teleblik naar: 'Alles was gericht op verdediging'.
Schijf op een blaadje papier waarom een kasteel een veilige plek was om in te wonen.

Les 5: Hoe zag het leven op een kasteel in de Middeleeuwen eruit? Het lijkt leuk, maar was dat ook zo?

Kijk op Teleblik naar: 'Hoe leefden mensen op een kasteel'.
Lijkt het je leuk om op een kasteel te wonen? Of juist niet? Bedenk vijf goede redenen en schrijf ze op! Bespreek daarna de uitkomsten in de groep.Deel met anderen

Zo werkt het

Bij iedere film hoort een kijkopdracht. De opdrachten kunnen individueel, in tweetallen of in groepjes gemaakt worden. Op het digibord kan dat natuurlijk ook klassikaal, waarbij u de opdrachten interactief behandelt.

Houd uw inloggegevens voor Teleblik gereed. Kies de juiste les, log in en zoek het fragment op in de film.