Wizwijs en Rekenvlinder

U werkt met de rekenmethode Wizwijs én u biedt uw leerlingen graag wat extra oefenmateriaal aan? In onderstaand overzicht ziet u wanneer uw leerlingen het meeste rendement zullen halen uit het oefenen met de rekenboeken van Rekenvlinder. We onderscheiden 3 periodes.

  1. Introductie: de periode die volgt op het moment waarop een bepaald onderwerp voor de eerste keer in de methode wordt aangeboden.
  2. Methodetoets: de periode die volgt op het moment waarop uit de methodegebonden toetsen blijkt dat leerlingen een bepaald onderwerp onvoldoende beheersen.
  3. CITO-LOVS: de periode tussen 2 toetsmomenten van het CITO-LOVS.
Werkboek Introductie (1) Methodetoets (2) CITO-LOVS (3)
Rekenen met procenten Groep 7, blok 7 Groep 7, blok 8 M7-E7
Rekenen met breuken Groep 7, blok 7 Groep 7, blok 7 M7-E7
Rekenen met decimale getallen Groep 7, blok 4 Groep 7, blok 4 M7-E7
Rekenen met verhoudingen Groep 7, blok 5 M7-E7
Metriek stelsel Groep 7, blok 6 M7-E7
Betekenis geven aan procenten Groep 7, blok 5 Groep 7, blok 5 E6-M7
Betekenis geven aan breuken Groep 6, blok 1 Groep 6, blok 5 M6-E6
Lengte, inhoud en gewicht Groep 6, blok 1,2,3 Groep 6, blok 1 - 3 E5-M6
Klokkijken Groep 5, blok 3 Groep 5, blok 3 en blok 5 M5-E5