Wereld in getallen en Rekenvlinder

U werkt met de rekenmethode Wereld in getallen én u biedt uw leerlingen graag wat extra oefenmateriaal aan? In onderstaand overzicht ziet u wanneer uw leerlingen het meeste rendement zullen halen uit het oefenen met de rekenboeken van Rekenvlinder. We onderscheiden 3 periodes.

  1. Introductie: de periode die volgt op het moment waarop een bepaald onderwerp voor de eerste keer in de methode wordt aangeboden.
  2. Methodetoets: de periode die volgt op het moment waarop uit de methodegebonden toetsen blijkt dat leerlingen een bepaald onderwerp onvoldoende beheersen.
  3. CITO-LOVS: de periode tussen 2 toetsmomenten van het CITO-LOVS.
Werkboek Introductie (1) Methodetoets (2) CITO-LOVS (3)
Rekenen met procenten Boek 7b, blok 1 Boek 7b, blok 1 M7-E7
Rekenen met breuken Boek 7b, blok 2 Boek 7b, blok 3 M7-E7
Rekenen met decimale getallen Boek 7a, blok 4 Boek 7a, blok 4 M7-E7
Rekenen met verhoudingen Boek 7b, blok 1 M7-E7
Metriek stelsel Boek 7a, blok 1 M7-E7
Betekenis geven aan procenten Boek 7a, blok 3 Boek 7a, blok 4 E6-M7
Betekenis geven aan breuken Boek 6b, blok 2 Boek 6b, blok 2 M6-E6
Lengte, inhoud en gewicht Boek 6a, blok 1 Boek 6a, blok 1 E5-M6
Klokkijken Boek 5a, blok 3 Boek 5a, blok 3 M5-E5